POP-UP kveldsforelesning
Oslo
Arkitekturfestivalen

Oslo arkitektforenings suksess i Arkitekturens år, POP-UP, får sin finale under Arkitekturfestivalen. Ikke gå glipp av siste POP-UP! Bar, forelesning, venner og nye bekjente. Foredragsholder blir annonsert senere.

OAF er stolte over å presentere arkitekt Mia Hägg som siste foredragsholder i sin POP UP serie. Mia Hägg er grunnlegger av kontoret HABITER AUTREMENT i Paris. Hun har tidligere samarbeidet med Jean Nouvel og Herzog & deMeuron.

Ambisjonen med Pop Up har vært å skape sosiale, lærerike, reflekterende, underholdende og uventede møteplasser for alle med interesse for design, byutvikling og arkitektur. Gjennom hele 2011 har Oslo arkitektforening turnert hovedstaden med sitt energiske konsept.

Åpen forelesning

POP-UP er støttet av Oslo kommune

Arrangert av: Oslo arkitektforening

DSC_0201
torsdag 29.09.2011 - Kl. 19:00 Når
Vulkan, Oslo Hvor
Ellen Haukås, oaf@arkitektur.no Kontakt
Konferanse: Arkitekturforskning 2011
Oslo
Arkitekturfestivalen

Arkitekturforskning 2011 tar utgangspunkt i forholdet mellom globale og nasjonale samfunnsutfordringer og utforming, bruk og vedlikehold av arkitektur og bygde omgivelser. Utfordringer som globalisering, klima- og demografiske endringer, sammen med den økende endringstakten i omgivelsesproduksjon og i arkitekturpraksis, skaper behov for et felles kompetanseløft og løsninger som møter komplekse og tverrfaglige problemstillinger. Et godt samspill på tvers av profesjoner, forsknings- og utdanningsmiljøer etterspørres i økende grad av byggenæringens premissgivere. ?Arkitekturforskning 2011 tar utgangspunkt i skjæringsfeltene mellom praksis, forskning og utdanning som arena for kunnskapsutvikling og innovasjon.

Bakteppet for konferansen er den nye Stortingsmeldingen om bygningspolitikk som fremmes i løpet av høsten. Videre ønsker konferansen å fremme behovet for et eget arkitekturforskningsprogram.

Arrangert av: NTNU, AHO og SINTEF

Mer info og påmelding HER

Bindende påmelding innen 15.09.2011.

abstract architectural background
torsdag 29.09.2011 - Kl. 09:00 Når
Vulkan, Oslo Hvor
Sølvi Delbekk, Solvi.Delbekk@sintef.no Kontakt
Jubileums paviljong
Stavanger

Jubileumspaviljong skal markere Stavanger Arkitektforenings virke for arkitektur gjennom 75 år. Paviljongen vil være et sted for ulike SAF-arrangementer, samt andre kulturarrangementer å fungere som scene, utstillingsrom, kafé, bar, kino og mye mer fra mai til september. Paviljongens kommer stå på Nytorget i Stavanger og tanken er å resirkulere paviljongen til annet bruk etter at jubileet er over.

Hovedsponsor for prosjektet: AS Betong.

Andre sponsorer: Norsk Betongelementforening, Systemsikring, Rønning Elektro.

TRAPP-KINOm plakat
fredag 20.05-fredag 30.09.2011 Når
Nytorget Hvor
Kaj Lea, kaj.lea@stavanger.kommune.no Kontakt
Leif Grung utstilling
Bergen

Bergen arkitektforening presenterer i 2011 en utstilling om Leif Grung - mennesket, arkitekten og arbeidet.

Utstillingen er en reise inn i prosessen, historien og mennesket bak den førende skikkelsen for funksjonalismen i Bergen, og suksessen og dramatikken som førte til hans død i 1945. Utstillingen gir et innblikk i ”Bergensskolen” med tilhørende konflikter både over Langfjellene og i Bergen.

Foto: Morten Ramm Salbu

grung dummy
lørdag 03.09-lørdag 01.10.2011 Når
Frescohallen Hvor
Morten Ramm Salbu, 99 47 74 07, morten@rammsalbu.com Kontakt
Utstilling: Håkon og Haffners byggeklosser
Oslo
Arkitekturfestivalen

Arkitektur er avhengig av en kontinuerlig offentlig debatt da forutsetningene for arkitektur er i stadig forandring. I en tid hvor eiendomsutviklere og kommersielle aktører har stor makt, er det ekstra viktig at arkitektur og byutvikling blir diskutert i det offentlige rom.Arkitektur er for viktig til kun å angå arkitekter.

”Håkon og Haffners Byggeklosser” er et TV- program, delt inn i 6 episoder á 29 minutter, om arkitektur og byutvikling. Serien gikk på NRK1 vinteren 2011. Ambisjonen var å lage et program som evnet både å opplyse, provosere og engasjere, samt stimulere til debatt og diskusjoner rundt våre bygde omgivelser.

Alle episodene vises under Arkitekturfestivalen på Vulkan i Oslo.

TV-serien er produsert av NRK i samarbeid med Fantastic Norway

Byggeklosser_exhibition
lørdag 24.09-søndag 02.10.2011 Når
Vulkan, Oslo Hvor
Espen Røyseland, Espen@0047.org Kontakt
Bokkafé
Oslo
Arkitekturfestivalen

Arkitektnytt og Arkitektur N står for arkitekturfestens kjøkkenkrok. NALs tidsskrifter er sammen med NALs bibliotek vertskapet i Arkitekturfestivalens bokkafé, der du kan trekke deg tilbake og fordype deg i det beste av litteratur om arkitekturen i Norge, ta en kaffe, slå av en prat eller bare slappe av.

Arkitektnytt markerte Arkitekturens År 2011 ved å ta arkitektenes rolle i samfunnet opp til debatt. I tre åpne møter på Litteraturhuset i Oslo i januar og februar, Arkitektnyttsamtalene, inviterte Arkitektnytt gjester for å diskutere arkitektens rolle i det norske samfunnet.

Arkitektnyttsamtalene ble filmet og vil vises på Arkitekturfestivalen.

Arkitektur N vil i Arkitekturens År 2011 markere NALs 100-års jubileum ved å utforske det erfaringspotensialet som ligger i historien, i en egen seksjon av hvert nummer under tittelen Framtiden ligger bak oss. Framtiden må tenkes på nytt. Visjonen om et samfunn basert på idéen om ubegrenset vekst er en hildring. 90% av framtidens bygg er som vi vet allerede bygget. Framtiden ligger dermed bak oss.

Et utvalg av artiklene fra Framtiden ligger bak oss vil trykkes opp spesielt til Arkitekturfestivalen.

Arrangert av: Arkitektur N og Arkitektnytt i samarbeid med NALs bibliotek.

glasses_low_res
lørdag 24.09-søndag 02.10.2011 Når
Vulkan, Oslo Hvor
Ingerid Almaas, iha@arkitektur-n.no Kontakt
LEGO på Arkitekturfestivalen
Oslo
Arkitekturfestivalen

Bygg framtidens by sammen med små og store arkitekter

Den danske leketøyserien LEGO har vært mange menneskers første møte med det å lage arkitektur. Det geniale konseptet åpner for uendelige muligheter for å bygge alt fra framtidsvisjoner til historiske univers. Under arkitekturfestivalen kan store og små arkitekter boltre seg med 75 000 legoklosser. Bygg framtidens by under festivalen!

Åpent fra og med lørdag 24.september.

Legopaviljongen på festivalen er støttet av LEGO Norge.

Arrangert av: Norske Arkitekters landsforbund i samarbeid med LEGO Norge

3847512028_85fc2c82b6
lørdag 24.09-søndag 02.10.2011 Når
Vulkan, Oslo Hvor
Espen Røyseland, Espen@0047.org Kontakt
Utstilling: Slum Upgrading
Oslo
Arkitekturfestivalen

Siden oppstarten i 2008 har TYIN tegnestue reist verden rundt for å bruke arkitektur som hjelpemiddel i nødrammede og vanskeligstilte områder. Klong Toey, Bangkoks største og eldste slumområde, var scenen for TYINs siste prosjekt, Slum Upgrading. Her lever 140 000 mennesker i en hverdag preget av fattigdom, arbeidsløshet, kriminalitet, rusmisbruk og mangel på grunnleggende rettigheter som skole- og helsetjenester.

Slum Upgrading-utstillingen vil gjennom flere visuelle virkemidler gi innblikk i TYIN tegnestues direkte arbeidsmetode i felten, hvor byggere og brukere arbeider side om side på tomta, i det TYIN selv kaller ”primærarkitektur”. Utstillingen er bygd rundt en modell i halvskala av det ferdige bygget, supplert av en timelapse-montasje som viser tomtas transformasjon fra forfallent fellesområde til funklende ny lekeplass på noen få minutter.

Les mer om Slum Upgrading på: 2011.arkitektur.no/slum-upgrading1

Arrangert av: TYIN Tegnestue

Tyin 7
lørdag 24.09-søndag 02.10.2011 Når
Vulkan, Oslo Hvor
TYIN tegnestue Arkitekter, post@tyintegnestue.no Kontakt
Utfordrerutstillingen
Oslo
Arkitekturfestivalen

Arkitekturfagets samfunnsrelevans er avhengig av at arkitekter til stadighet engasjerer seg og driver forskning og utvikling – ikke bare i utdanningsinstitusjoner, men også igjennom undersøkende og selvinitierte prosjekter. Utfordrerutstillingen er tenkt som en plattform hvor et knippe unge arkitektkontorer har fått muligheten til å utvikle undersøkende prosjekter på bakgrunn av innsendte forslag etter en åpen invitasjon fra Wildcard-satsningen, et tiltak initiert av NAL og Norsk Form rettet mot små, unge og nyetablerte virksomheter innen arkitektur og landskapsarkitektur .

Utstillingen ønsker å vise frem unge norske arkitekter som inntar roller som samfunnsaktører og pådrivere for nytenkning og innovasjon. Prosjektene som stilles ut presenterer et bredt og variert spekter av dagsaktuelle og interessante problemstillinger, alt fra ideologisk reprogrammering av urbane ingenmannsland til en mer teknologisk eksperimentering med nye og uprøvde byggematerialer.

Les mer om Wildcard-satsningen på www.arkitektur.no

Arrangert av: Norske Arkitekters landsforbund og Norsk Form

illustrsajon_wildcardutstilling_web
lørdag 24.09-søndag 02.10.2011 Når
Vulkan, Oslo Hvor
Åshild Yri Aagren, aashild.aagren@arkitektur.no, 23 33 25 14 Kontakt
POP-UP Utstilling
Oslo
Arkitekturfestivalen

Hovedtyngden i POP UP programmet har bestått av en rekke kveldsforelesninger og debattserien Fightclub. Disse arrangementene har oppstått på ulike steder i byen ved hver anledning. Byens arkitektkontorer har vært vertskap for OAFs kveldsforelesningsprogram. Dette har gitt arrangementene en ny bredde, i møtet mellom Oslos arkitekter og arkitekter, kunstnere og teoretikere fra hele verden.

Utstillingen byr på et gjensyn med disse eventene, som er dokumentert ved filming, i tillegg vil vi vise en serie filmede intervjuer der de de samme 5 spørsmålene er stilt til samtlige foredragsholdere.

Støttet av Oslo kommune

Arrangert av: Oslo Arkitektforening

POPUP Exhibition
lørdag 24.09-søndag 02.10.2011 Når
Vulkan, Oslo Hvor
Wenche Andreassen, wenche.andreassen@gmail.com Kontakt
  • Program
  • vulkan2
Arkitekturfestivalen

23. SEPTEMBER- 2. OKTOBER 2011                              VULKAN, OSLO

Nye aktører - nye prosesser - ny effekt

Norske arkitekters landsforbund er hundre år og inviterer til Arkitekturens Års hovedarrangement – Arkitekturfestivalen på Vulkan 23.september til 2.oktober. I en tidligere industrihall ved Akerselva kan publikum oppleve debatter, utstillinger, filmvisninger, folkemøter, foredrag og fest.

Programmet rommer tema som arkitekturforskning og forbrukermakt til demokrati og medvirkning. Med alt fra departement og utdannelsesinstitusjoner til lokale arkitektforeninger og unge, nystartede arkitektkontor er det et bredt felt som bidrar til festivalen.

Arkitekturen skapes på mange nivå, fra aktivisme til store, tunge statelige prosesser og festivalens program speiler dette. Arkitekturfestivalens motto er ”nye aktører - nye prosesser - ny effekt” og har fokus på hvordan vi kan forbedre arkitekturens effekt i forholt til utfordringer i samfunnet.

Arkitekturens år og Arkitekturfestivalen er produsert for Norske arkitekters landsforbund av kunst- og arkitekturgalleriet 0047 i samarbeid med en rekke bidragsytere.

Se det omfattende programmet for Arkitekturfestivalens EVENTS, UTSTILLINGER og KONFERANSER.

 

Åpningstider 24.september-2.oktober:

Lør-søn: 11:00-16:00

Man-fre: 17:00 - 21:00

arrangert av

Arkitekturens år er Norske arkitekters landsforbunds 100 års-markering.

Hovedsamarbeidspartner

Enova_18

Samarbeidspartnere

Moelven_2
kinnarps_1
YIT_2
Aspelin_Ramm_1